Přednáška Dr. Rianne Kok z Erasmus University Rotterdam – držitelky Evropské ceny Comenia pro mladé psychology v roce 2023 (Comenius Early Career Psychologist Award).

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Unie psychologických asociací ČR vás zvou na přednášku dr. Rianne Kok z Erasmus University Rotterdam – držitelky Evropské ceny Comenia pro mladé psychology v roce 2023 (Comenius Early Career Psychologist Award), která se bude konat 25. 4. 2024 v 17:00 na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Myslíkova 7, v sále M006.

Pinocchio’s child: do we socialize our children to become liars?

This lecture will discuss in more detail the how and why of parents lying to children. What do parents lie about and what are their motives? Is it bad to lie or is it sometimes better not to burden children with the truth? And what effect does lying have on the children and the parents themselves? Do we socialize our children to become liars? And if so, is that a bad thing?

http://tinyurl.com/4h457mkd

Vyjádření podpory Ukrajině

Unie psychologických asociací ČR vyjadřuje podporu Ukrajině, jejím obyvatelům a odsuzuje ozbrojenou agresi a válku, kterou vláda Ruské federace vyvolala. Unie psychologických asociací ČR se hlásí k Etickému metakodexu EFPA, který zdůrazňuje nutnost respektovat základní práva a důstojnost všech lidí, což současný válečný stav na Ukrajině neumožňuje.

Poskytování podpory a pomoci lidem je základním východiskem psychologické profese. Unie psychologických asociací ČR proto vyjadřuje odhodlání pomáhat v rámci svých kompetencí ukrajinským občanům na území České republiky, kteří jsou touto situací zasaženi. 

Tornádo a Bouře 2021 – Psychologická pomoc – aktualizace 30.6.2021

V návaznosti na tornádo a bouři, která postihla Jižní Moravu 24. června 2021 zveřejňujeme následující materiály. Děkujeme dr. Štěpánu Vymětalovi za jejich zprostředkování.

Hygienická opatření po dobu pandemie Covid-19 OSVČ Psychologické poradenství a diagnostika

Psychologické poradenství a diagnostiku je možné poskytovat v provozovnách při dodržení platných mimořádných opatření (dostupné zde https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/). Níže uvedená vodítka a doporučení jsou v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví (MO MZ) vydanými dne 6. 4. 2021 a platnými od 12. 4. 2021.

Kompenzační bonus u psychologů poskytujících služby na základě živnostenského zákona

20.1.2021 jsme obdrželi Vyjádření k žádosti o stanovisko k nároku na kompenzační bonus u psychologů poskytujících služby na základě živnostenského zákona od Generálního finančního ředitelství.

Věříme, že toto vyjádření může pomoci při komunikaci s Finančním úřadem.

Další žádost o výjimku ze zákazu služeb odeslána

Dne 3. 1. 2021 Unie psychologických asociací ČR a Česká asociace pro psychoterapii opětovně odeslaly premiérovi Ing. Andreji Babišovi žádost o výjimku ze zákazu služeb pro soukromé psychology a psychoterapii.

Potřeba povolení těchto služeb vyplývá také z komentářů odborné i širší veřejnosti pod otevřeným dopisem, který byl představitelům Vlády ČR zaslán v listopadu 2020. Některé z těchto komentářů jsou uvedené v příloze žádosti.

Dne 18.1. 2021 jsme obdrželi odpověď na náš dopis z 3.1. 2021.