Vyjádření podpory Ukrajině

Unie psychologických asociací ČR vyjadřuje podporu Ukrajině, jejím obyvatelům a odsuzuje ozbrojenou agresi a válku, kterou vláda Ruské federace vyvolala. Unie psychologických asociací ČR se hlásí k Etickému metakodexu EFPA, který zdůrazňuje nutnost respektovat základní práva a důstojnost všech lidí, což současný válečný stav na Ukrajině neumožňuje.

Poskytování podpory a pomoci lidem je základním východiskem psychologické profese. Unie psychologických asociací ČR proto vyjadřuje odhodlání pomáhat v rámci svých kompetencí ukrajinským občanům na území České republiky, kteří jsou touto situací zasaženi. 

Tornádo a Bouře 2021 – Psychologická pomoc – aktualizace 30.6.2021

V návaznosti na tornádo a bouři, která postihla Jižní Moravu 24. června 2021 zveřejňujeme následující materiály. Děkujeme dr. Štěpánu Vymětalovi za jejich zprostředkování.

Hygienická opatření po dobu pandemie Covid-19 OSVČ Psychologické poradenství a diagnostika

Psychologické poradenství a diagnostiku je možné poskytovat v provozovnách při dodržení platných mimořádných opatření (dostupné zde https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/). Níže uvedená vodítka a doporučení jsou v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví (MO MZ) vydanými dne 6. 4. 2021 a platnými od 12. 4. 2021.

Kompenzační bonus u psychologů poskytujících služby na základě živnostenského zákona

20.1.2021 jsme obdrželi Vyjádření k žádosti o stanovisko k nároku na kompenzační bonus u psychologů poskytujících služby na základě živnostenského zákona od Generálního finančního ředitelství.

Věříme, že toto vyjádření může pomoci při komunikaci s Finančním úřadem.

Další žádost o výjimku ze zákazu služeb odeslána

Dne 3. 1. 2021 Unie psychologických asociací ČR a Česká asociace pro psychoterapii opětovně odeslaly premiérovi Ing. Andreji Babišovi žádost o výjimku ze zákazu služeb pro soukromé psychology a psychoterapii.

Potřeba povolení těchto služeb vyplývá také z komentářů odborné i širší veřejnosti pod otevřeným dopisem, který byl představitelům Vlády ČR zaslán v listopadu 2020. Některé z těchto komentářů jsou uvedené v příloze žádosti.

Dne 18.1. 2021 jsme obdrželi odpověď na náš dopis z 3.1. 2021.