Zpráva z různých zemí ohled ně psychosociálních dopadů koronavirové pandemie

Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma Psychology, která pracuje v rámci Evropské Federace Psychologických Asociací (EFPA) měla 29. června již druhé setkání na téma psychosociálních dopadů koronavirové pandemie.

https://upacr.cz/wp-content/uploads/2020/09/SC-EFPA-Brief-report-from-the-different-European-countries-on-Corona_web.pdf