Hygienická opatření po dobu pandemie Covid-19 OSVČ Psychologické poradenství a diagnostika

Psychologické poradenství a diagnostiku je možné poskytovat v provozovnách při dodržení platných mimořádných opatření (dostupné zde https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/). Níže uvedená vodítka a doporučení jsou v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví (MO MZ) vydanými dne 6. 4. 2021 a platnými od 12. 4. 2021.