Členové LK UPA ČR

Legislativní komise UPA ČR má v současné době 10 členů s psychologickým a/nebo právním vzděláním. Níže uvádíme seznam členů, kteří udělili UPA ČR souhlas se zveřejněním.

Mgr. Michaela Borovanská, Ph.D. (koordinátorka LK UPA ČR)

Policejní psycholožka, předsedkyně Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s., kontakt borovanska@apbs.cz

Mgr. Barbora Balková

Psycholožka ve zdravotnictví, členka Českomoravské psychologické společnosti, z.s.

PhDr. Dana Černochová, Ph.D.

Členka Asociace dopravních psychologů, z.s. a České asociace psychologů organizace a práce, z.s.

PhDr. Vlasta Rehnová

Psycholožka vykonávající vázanou živnost Psychologické poradenství a diagnostika, absolventka oboru psychologie na FF UK v Praze, členka Asociace dopravních psychologů, z.s.

JUDr. Miroslav Špecián, Ph.D.

Advokát, autor článku „Psychoterapie na skřipci z paragrafů“ (odkaz na článek)

Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.

Předseda Českomoravské psychologické společnosti, z.s.

JUDr. Jana Tomešová

Advokátka, členka Unie rodinných advokátů, dobrovolník Bílého kruhu bezpečí

PhDr. Mgr. Michal Walter

Psycholog, předseda Unie psychologických asociací ČR, z.s., člen České asociace psychologů organizace a práce, z.s. a Asociace dopravních psychologů ČR, z.s.

Legislativní komise UPA ČR úzce spolupracuje s Českou asociací pro psychoterapii, z. s.