Kvalita práce psychologa

Doporučený postup pro stěžovatele

Vážení občané,
obracíte se na nás se stížnostmi na práci některých psychologů, protože nejste spokojeni s jejich postupem či s výsledky jejich práce. Vážíme si Vaší důvěry a sdělujeme Vám k tomu následující.

Unie psychologických asociací, z.s., je zapsaným spolkem podle Občanského zákoníku, sdružuje většinu psychologických asociací v ČR (s výjimkou Asociace klinických psychologů ČR). Jak vyplývá ze stanov UPA ČR, nemáme ze zákona pověření k tomu, abychom prošetřovali odbornou činnost psychologů. V České republice bohužel neexistuje Psychologická komora, takže v tomto směru nemáme jako UPA ČR ani možnost jakéhokoliv postihu v případě prokázání odborného pochybení.

Dále viz zde.

(Duben 2018)