EuroPsy

Co je to EuroPsy?

EuroPsy je Evropský standard ve vzdělávání a výcviku, který dovoluje jednotlivým psychologům uznání evropské úrovně v profesní kvalifikaci. Je založen na 6letém vzdělávacím a výcvikovém programu, který zahrnuje i jednoletou praxi pod supervizí.

Informace o EuroPsy v České republice (česky)
Informace o EuroPsy na webu EFPA (anglicky)
Evropský registr psychologů (anglicky)

EuroPsy vychází ze vzdělávacího rámce EuroPsyT „A framework for education and training of psychologists in Europe”, který byl přijat v EFPA roku 2001.

Dne 23.9.2021 byl schválen Členskou schůzí UPA ČR  Vnitřní předpis Unie psychologických asociací ČR, z.s., kterým se upravují podmínky členství a stanoví postup volby a jmenování členů National Awarding Committee.