Odkazy

 EFPA

V roce 1999 se Unie PA stala řádným členem EFPA a ve spolupráci s ČMPS a s Univerzitou Karlovou vysílá české psychology jako zástupce ČR do odborných řídících orgánů EFPA.

International Union of Psychological Science (IUPsyS)

„…dedicated to the development, representation and advancement of psychology as a basic and applied science nationally, regionally and internationally“ (Article 5, Statutes).

Národní poradenské fórum

Unie PA je členem Národního poradenského fóra – poradenského orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí pro oblast kariérového poradenství v celoživotní perspektivě.

E-psychologie: elektronický časopis ČMPS

E-psychologie, recenzovaný odborný časopis, určený pro publikace původních článků z oblasti psychologického výzkumu, teorie a praxe.