Kontakty

Unie psychologických asociací České republiky, z.s.

Kladenská 48
160 00 Praha 6
e-mail: upacr@upacr.cz

IČ: 62941429
Bank. spojení: Fio banka, a.s.
Běžný účet: 2000609333/2010

Zapsáno pod spisovou značkou L 58658 vedená u Městského soudu v Praze.

Datová schránka ID: ksii5mn

Předseda: PhDr. Michal Walter
Místopředseda: PhDr. Veronika A. Polišenská, Ph.D., MSc.
Hospodář: Mgr. et Mgr. Iveta Sigmundová, MBA

Tajemník: Mgr. Šárka Dobiášová
Člen Předsednictva: PhDr. Martin Kořán, CSc.

Tito členové Předsednictva Unie psychologických asociací ČR byli zvoleni na funkční období listopad 2019 – listopad 2024.