Nostrifikace

Uznávání zahraničního vzdělávání (Nostrifikace)

Podmínky uznání rovnocennosti a nostrifikace specifikuje Vyhláška š 12/2005 Sb. o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

Bližší informace týkající se uznávání zahraničního vzdělávání lze nalézt na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zahraničních věcích, kde lze nalézt Brožuru týkající se uznávání zahraničního vzdělání.

Následně jsou dané postupy upřesněné na webových stránkách dané vysoké školy např.  Univerzita Karlova, Masarykova Univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ostravská univerzita. Studijní odbory rektorátu dále žádosti předávají na příslušná pracoviště univerzit.

Webové stránky MŠMT konstatují:

Při uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace se postupuje odlišně, pokud Česká republika sjednala bilaterální dohodu o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a akademických titulech (tzv. „ekvivalenční dohodu“) se státem, jehož je zahraniční vysokoškolské vzdělání a kvalifikace, které má být uznáno, uznanou součástí„.

Následně již zmíněná Brožura MŠMT konstatuje, žadatel také musí doložit:

Doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (k žádosti o nostrifikaci); v případě uznání rovnocennosti předložit rámcový obsah vzdělávání, pokud není patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů ze zahraničního vysvědčení.“

Veřejné vysoké školy tedy opírají svá stanoviska o míru shody obsahu studia žadatele(ky) s vlastními akreditovanými studijními programy (a EuroPsy Certifikát).

Zde tedy doporučujeme konzultovat obsah studia s obsahem studia jak je specifikovaný v rámci EuroPsy – Evropský certifikát  psychologa, který lze nalézt  zde v sekci Appendix II.

EuroPsy – Evropský certifikát psychologa je evropský standard ve vzdělávání a výcviku, který dovoluje jednotlivým psychologům uznání evropské úrovně v profesní kvalifikaci. Je založen na 6-letém vzdělávacím a výcvikovém programu, který zahrnuje i jednoletou praxi pod supervizí a více informací lze nalézt zde.

Pokud obsah studia není v obsahově v souladu s obsahem studia dané vysoké školy případně s EuroPsy- Evropským certifikátem psychologa je žádost univerzitou zamítnuta.

Odvolání následně řeší MŠMT. Doporučujeme tedy žadatelům o nostrifikace o kontrolu s podmínkami EuroPsy a případné doplnění si studia (momentálně žádná vysoká škola aktuálně nenabízí možnost doplnění chybějících částí studia) ale je zde možnost konzultace u Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Vypracovali PhDr. Veronika Polišenská, PhD.,Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.