Členství

Individuální členství

UPA ČR má pouze kolektivní členy. Individuálním zájemcům o členství doporučujeme obrátit se na sdružení uvedená v sekci Členové.

Členství asociací

Žadatel (asociace) o členství předloží následující dokumenty:

  • žádost o přijetí do UPA ČR
  • vyjádření motivace ohledně vstupu do UPA ČR.

Následně bude pozván na některou z dalších členských schůzí, kde bude mít možnost představit danou organizaci a rozvést důvodu pro vstup do UPA.

O přijetí člena rozhoduje Členská schůze UPA ČR dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných. Členství vzniká dnem rozhodnutí Členské schůze UPA ČR o přijetí za člena.

Členství asociací se smíšenou členskou základnou

Asociace, které mají smíšenou členskou základnu (psychologové a jiné profese), musí nejprve vytvořit psychologickou sekci, tento požadavek vyplývá ze Stanov UPA ČR (Čl.3.3). Následně tyto asociace pověří k účasti na jednání Členské schůze UPA ČR psychologa.

Poplatky

Každá asociace má za  povinnost jednou ročně zaplatit členský příspěvek (aktuálně ve výši 100 Kč za každého psychologa, který je členem členské asociace). Členské příspěvky za studenty se nehradí.