Kompenzační bonus u psychologů poskytujících služby na základě živnostenského zákona

20.1.2021 jsme obdrželi Vyjádření k žádosti o stanovisko k nároku na kompenzační bonus u psychologů poskytujících služby na základě živnostenského zákona od Generálního finančního ředitelství.

Věříme, že toto vyjádření může pomoci při komunikaci s Finančním úřadem.

Další žádost o výjimku ze zákazu služeb odeslána

Dne 3. 1. 2021 Unie psychologických asociací ČR a Česká asociace pro psychoterapii opětovně odeslaly premiérovi Ing. Andreji Babišovi žádost o výjimku ze zákazu služeb pro soukromé psychology a psychoterapii.

Potřeba povolení těchto služeb vyplývá také z komentářů odborné i širší veřejnosti pod otevřeným dopisem, který byl představitelům Vlády ČR zaslán v listopadu 2020. Některé z těchto komentářů jsou uvedené v příloze žádosti.

Dne 18.1. 2021 jsme obdrželi odpověď na náš dopis z 3.1. 2021.