Aktuality

Aktuální informace – Koronavirus

Veškeré aktuální informace týkající se Koronaviru a nouzového stavu lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx Zde naleznete aktuality a důležitá upozornění, informace ohledně cestování po dobu nouzového stavu, obecné informace, informace pro cizince, informace pro obce a zejména doporučení psychologického pracoviště Ministerstva vnitra. –

Doporučení vydaná psychologickým pracovištěm MV ČR

Centrální web s informacemi včetně adresáře pomoci (česky) https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Psycho Central info web (various languages) https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART&#Psycho Mobilní aplikace Koronavirus COVID-19 (Mobile application) Více informací:  https://upacr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Krátké-představení-aplikace.pdf https://upacr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Stručné-shrnutí-aplikace.pdf Ke stažení (to download): GooglePlay https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsisto.coronaviruscovid19 AppStore https://apps.apple.com/cz/app/koronavirus-covid-19/id1504433859 Doporučení pro lidi v izolaci či karanténě https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-lidi-v-izolaci-ci-karantene.aspx Doporučení ve vztahu k dětem https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx Doporučení pro novináře https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-novinare.aspx Odpovědi na konkrétní dotazy https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-odpovedi-na-konkretni-dotazy.aspx

Výsledky průzkumu „Aktuální problémy v různých oblastech psychologické praxe“

Borovanská, M., & Walter, M. (2018). Aktuální problémy v různých oblastech psychologické praxe: Výsledky průzkumu Unie psychologických asociací ČR 2016-2017. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29636.27524 Tato zpráva podává informace o výsledcích průzkumu realizovaného v letech 2016 a 2017, v jehož rámci se psychologové a studenti psychologie měli možnost vyjádřit k problémům, se kterými se setkávají v různých oblastech psychologické praxe. Průzkum byl realizován v reakci na připomínky, které nám zaslali členové psychologických asociací a další psychologové k návrhu věcného záměru zákona o psychologických službách a Psychologické komoře z října 2014. Četné připomínky a náměty k návrhu zákona ukazovaly na mnohé problémy, se kterými se psychologové ve své praxi potýkají,…

Výroční seminář EuroPsy

Národní komise pro EuroPsy zve na seminář pro mentory EuroPsy, držitele certifikátu EuroPsy a zájemce o certifikát. Datum a místo: pátek 15. 6. 2018, Praha 1 Program bude zaměřen zejména na strukturu celoživotního vzdělávání v projektu EuroPsy, na oblast psychoterapie a s ní souvisejícího specializačního certifikátu (EuroPsy Specialised Certificate), jsou zařazena také témata aktuální v české psychologické praxi. Pozvánka je dostupná ZDE. Svou účast prosím potvrďte prostřednictvím formuláře na tomto odkazu. Děkujeme.