Aktuality

Výzkum z krizových linek – epidemie COVID-19 (dopady a potřeby)

Mapování výzev při poskytování služeb linek důvěry, ad hoc linek a on-line služeb v souvislosti s epidemií COVID–19, za účelem lepší připravenosti do budoucna. https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/01/Mapov%C3%A1n%C3%AD-v%C3%BDzev-p%C5%99i-poskytov%C3%A1n%C3%AD-slu%C5%BEeb-linek-d%C5%AFv%C4%9Bry-ad-hoc-linek-a-on-line-slu%C5%BEeb-v-souvislosti-s-epidemi%C3%AD-covid19-zpr%C3%A1va-z-v%C3%BDzkumu.pdf Děkujeme PhDr. Štěpánu Vymětalovi, PhD.

Mobilní aplikace Koronavirus COVID-19 v České Republice

Centrální bod pro klíčové informace pro občany ČR i odbornou veřejnost v oblasti koronaviru a COVIDU-19 Aplikace je zaštítěna Karlovou univerzitou vznikla ve spolupráci mnoha subjektů: psych.pracoviště MV ČR, katedra psychologie FSS MUNI, psych. pracoviště GŘ HZS, Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR a dalších. Vývojářem je firma Appsisto. Více info viz:  https://upacr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Krátké-představení-aplikace.pdf https://upacr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Stručné-shrnutí-aplikace.pdf Ke stažení: GooglePlay https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsisto.coronaviruscovid19 AppStore https://apps.apple.com/cz/app/koronavirus-covid-19/id1504433859 Mobile application Koronavirus COVID-19 in Czech Republic more information about the application and the links for appload are above.

Aktuální informace – Koronavirus

Veškeré aktuální informace týkající se Koronaviru a nouzového stavu lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx Zde naleznete aktuality a důležitá upozornění, informace ohledně cestování po dobu nouzového stavu, obecné informace, informace pro cizince, informace pro obce a zejména doporučení psychologického pracoviště Ministerstva vnitra. –