Aktuality

Sdělení pro veřejnost

Vážení občané, obracíte se na nás se stížnostmi na práci některých psychologů, protože nejste spokojeni s jejich postupem či s výsledky jejich práce. Vážíme si Vaší důvěry.  Předkládáme Vám doporučený postup pro stěžovatele (viz celý dokument). (Duben 2018)

Duševní zdraví: výzkum a péče ‒ interaktivně, holisticky, online

U příležitosti návštěvy vítěze Comenius Early Career Psychologist Award  2017 uspořádala UPA ČR ve spolupráci s PedF UK a PF JU a se studenty ČASP dne 1. 12. 2017 v Praze minisymposium na téma Duševní zdraví: výzkum a péče ‒ interaktivně, holisticky, online. Na symposiu zazněly tři přednášky: Tereza Příhodová, MA, psycholog NÚDZ: “Interaktivní měření impulzivity u pachatelů násilné trestné činnosti” Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D., vedoucí psycholog NÚDZ, UNYP: „Zralá osobnost a duševní zdraví“ Dr. David Daniel Ebert, PhD., laureát ceny Comenius Early Career Psychologist Award EFPA 2017: “Využívání internetu a chytrých telefonů ke zlepšení péče o duševní zdraví”  …

Evropský semestr psychologie – podzim 2017

Unie psychologických asociací ČR získala výsadu organizovat Evropský semestr psychologie, iniciovaný Evropskou federací psychologických asociací – EFPA. Tento semestr se bude konat v období září až prosinec 2017 a jeho součástí bude řada akcí. V Praze budou zasedat některé stálé výbory EFPA a v listopadu se sjedou do Prahy delegáti členských zemí EFPA na Presidential Council Meeting. Konference a sympozia pořádané českými psychologickými asociacemi a ČMPS se také k Evropskému semestru vztahují. Odkaz na stránky Evropského semestru psychologie v ČR: europeansemester2017.upacr.cz