Aktuality

Další žádost o výjimku ze zákazu služeb odeslána

Dne 3. 1. 2021 Unie psychologických asociací ČR a Česká asociace pro psychoterapii opětovně odeslaly premiérovi Ing. Andreji Babišovi žádost o výjimku ze zákazu služeb pro soukromé psychology a psychoterapii. Potřeba povolení těchto služeb vyplývá také z komentářů odborné i širší veřejnosti pod otevřeným dopisem, který byl představitelům Vlády ČR zaslán v listopadu 2020. Některé z těchto komentářů jsou uvedené v příloze žádosti. Dne 18.1. 2021 jsme obdrželi odpověď na náš dopis z 3.1. 2021. Dopis ze žádostí ze dne 3. 1. 2021 Příloha k žádosti – komentáře Odpověď z 18.1. 2021 na naši žádost.