Členové LK UPA ČR

Legislativní komise UPA ČR má v současné době 10 členů s psychologickým a/nebo právním vzděláním. Níže uvádíme seznam členů, kteří udělili UPA ČR souhlas se zveřejněním.

Mgr. Michaela Borovanská, Ph.D. (koordinátorka LK UPA ČR)

Policejní psycholožka, předsedkyně Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s., kontakt borovanska@apbs.cz

PhDr. Mgr. Michal Walter

Psycholog, předseda Unie psychologických asociací ČR, z.s., člen České asociace psychologů organizace a práce, z.s. a Asociace dopravních psychologů ČR, z.s.

Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.

Předseda Českomoravské psychologické společnosti, z.s.

JUDr. Jana Tomešová

Advokátka, členka Unie rodinných advokátů, dobrovolník Bílého kruhu bezpečí

Mgr. Barbora Balková

Psycholožka ve zdravotnictví, členka Českomoravské psychologické společnosti, z.s.