Členství

Členství asociací a poplatky

Práva a povinnosti členských asociací jsou definovány ve Stanovách UPA ČR. O přijetí člena rozhoduje Členská schůze UPA ČR dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných. Členství vzniká dnem rozhodnutí Členské schůze UPA ČR o přijetí za člena.

Každá asociace má za  povinnost jednou ročně zaplatit členský příspěvek (aktuálně ve výši 100 Kč za každého psychologa, který je členem členské asociace). Členské příspěvky za studenty se nehradí.