Odkazy

 EFPA

V roce 1999 se Unie PA stala řádným členem EFPA a ve spolupráci s ČMPS a s Univerzitou Karlovou vysílá české psychology jako zástupce ČR do odborných řídících orgánů EFPA.

International Union of Psychological Science (IUPsyS)

„…dedicated to the development, representation and advancement of psychology as a basic and applied science nationally, regionally and internationally“ (Article 5, Statutes).

Česká asociace studentů psychologie České republiky (ČASP)

Česká asociace studentů psychologie, z.s. je dobrovolná, nezisková organizace studentů psychologie působící na území České republiky.

Národní poradenské fórum

Unie PA je členem Národního poradenského fóra – poradenského orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí pro oblast kariérového poradenství v celoživotní perspektivě.

E-psychologie: elektronický časopis ČMPS

E-psychologie, recenzovaný odborný časopis, určený pro publikace původních článků z oblasti psychologického výzkumu, teorie a praxe.