Členství a členové

Předsednictvo Unie PA ČR tvoří zástupci těchto psychologických sdružení (číslo v závorce udává počet hlasů):

  • Českomoravská psychologická společnost (3)
  • Česká asociace psychologů práce a organizace (2)
  • Asociace školní psychologie (2)
  • Asociace dopravních psychologů (1)
  • Asociace psychologů sportu (1)
  • Asociace soukromých poradenských pracovníků (1)

Asociace psychologů trhu a Asociace vojenských psychologů pozastavily svou činnost. Na jednání předsednictva je zván zástupce Asociace poradenských psychologů ČR, Asociace forenzních psychologů a Asociace manželských a rodinných poradců (zrušila členství v roce 2015). Unie PA je otevřena spolupráci s Asociací klinických psychologů.

V roce 1999 se Unie stala řádným členem Evropské federace psychologických asociací - EFPA (http://www.efpa.eu) a přihlásila se k jejímu Etickému kodexu.