EuroPsy

Co je to EuroPsy?

EuroPsy je Evropský standard ve vzdělávání a výcviku, který dovoluje jednotlivým psychologům uznání evropské úrovně v profesní kvalifikaci. Je založen na 6letém vzdělávacím a výcvikovém programu, který zahrnuje i jednoletou praxi pod supervizí.

Informace o EuroPsy v České republice (česky)
Informace o EuroPsy na webu EFPA (anglicky)
Instrukce pro uchazeče  (česky)
Evropský registr psychologů (anglicky)

EuroPsy vychází ze vzdělávacího rámce EuroPsyT „A framework for education and training of psychologists in Europe”, který byl přijat v EFPA roku 2001.

Dne 23.9.2021 byl schválen Členskou schůzí UPA ČR  Vnitřní předpis Unie psychologických asociací ČR, z.s., kterým se upravují podmínky členství a stanoví postup volby a jmenování členů National Awarding Committee.