Nejnovější příspěvky

Zpráva o průzkumu

Borovanská, M., & Walter, M. (2018). Aktuální problémy v různých oblastech psychologické praxe: Výsledky průzkumu Unie psychologických asociací ČR 2016-2017. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29636.27524

Tato zpráva podává informace o výsledcích průzkumu realizovaného v letech 2016 a 2017, v jehož rámci se psychologové a studenti psychologie měli možnost vyjádřit k problémům, se kterými se setkávají v různých oblastech psychologické praxe.
Průzkum byl realizován v reakci na připomínky, které nám zaslali členové psychologických asociací a další psychologové k návrhu věcného záměru zákona o psychologických službách a Psychologické komoře z října 2014. Četné připomínky a náměty k návrhu zákona ukazovaly na mnohé problémy, se kterými se psychologové ve své praxi potýkají, a na nutnost je podrobněji zmapovat a porozumět jim a získat tak pevnější základ pro další kroky na cestě ke zkvalitnění psychologických služeb v České republice.

  1. Výroční seminář EuroPsy Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční seminář EuroPsy
  2. Sdělení pro veřejnost Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sdělení pro veřejnost
  3. EFPA Newsletter, jaro 2018 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem EFPA Newsletter, jaro 2018
  4. Duševní zdraví: výzkum a péče ‒ interaktivně, holisticky, online Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Duševní zdraví: výzkum a péče ‒ interaktivně, holisticky, online
  5. EFPA Newsletter Komentáře nejsou povolené u textu s názvem EFPA Newsletter
  6. Aktuální problémy v různých oblastech psychologické praxe Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální problémy v různých oblastech psychologické praxe
  7. Evropský semestr psychologie – podzim 2017 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Evropský semestr psychologie – podzim 2017
  8. EFPA Comenius Early Career Award 2017 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem EFPA Comenius Early Career Award 2017
  9. Instrukce pro uchazeče o certifikát EuroPsy Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Instrukce pro uchazeče o certifikát EuroPsy