EFPA

The European Federation of Psychologists‘ Associations

Evropská federace psychologických asociací

V roce 1999 se Unie PA stala řádným členem Evropské federace psychologických asociací se sídlem v Bruselu. Níže uvádíme zástupce ČR zapojených v jejích odborných řídících orgánech ( Boards and Standing Committees, období 2019-2021).

Board of Scientific Affairs:
Filip SMOLÍK (Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Board of Educational Affairs:
Iva STUCHLÍKOVÁ (Pedagogická fakulta JU)
Board of Ethics:
Bohumila BAŠTECKÁ (Evangelická teologická fakulta UK)
Board of Assessment:
Tomáš URBÁNEK (Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Board for Prevention and Intervention:
Roman GABRHELÍK (1. lékařská fakulta UK)
Board on Cultural and Ethnic Diversity:
Sylvie GRAF (Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Standing Committee on Psychology and Health:
Renata HACKLOVÁ (Státní zdravotní ústav)
Standing Committee on Psychology in Education:
Bohumíra LAZAROVÁ (Pedagogická fakulta MU)
Standing Committee on Traffic Psychology:
Matúš ŠUCHA (Filozofická fakulta UP)
Standing Committee on GeroPsychology:
Hana GEORGI (Národní ústav duševního zdraví)
Standing Committee on Crisis and Disaster Psychology:
Štěpán VYMĚTAL (Filozofická fakulta UK)
Task Force on Clinical NeuroPsychology:
Tomáš NIKOLAI (1. lékařská fakulta UK)
European Psychologist – Editorial Board:
Petr MACEK (Fakulta sociálních studií MU)
Děkujeme dr. Veronice Polišenské, která pracovala ve Výkonné radě EFPA dvě volební období (2007-2015). Vedle stěžejní úlohy ve strukturování odborného programu pražského kongresu ECP 2007 se v dalších letech mj. podílela významnou měrou na implementaci EuroPsy jako členka užší pracovní skupiny v rámci EC EFPA. Byla též hlavním zpravodajem pro časopis EFPA – European Psychologist (vyd. Hogrefe) a kontaktní osobou EC EFPA pro Českou republiku.