Dokumenty

Dokumenty

UPA ČR a Color association, o.p.s., 2012 – 2013

V nové podkapitole UPA ČR a Color association, o.p.s. najdete korespondenci UPA ČR s Color associations, o.p.s. a vyjádření UPA ČR k metodě Barvy života.

(19. 4. 2013)


Zprávy z komisí a pracovních skupin EFPA jsou pravidelně publikovány ve Čtvrtletním Zpravodaji ČMPS (nové okno).