Členové

Unie psychologických asociací ČR (UPA ČR) sestává z následujících psychologických sdružení (číslo v závorce udává počet hlasů):

Na jednání předsednictva je zván zástupce Asociace forenzních psychologů a Asociace manželských a rodinných poradců (zrušila členství v roce 2015). UPA ČR je otevřena spolupráci s Asociací klinických psychologů.

V roce 1999 se UPA ČR stala řádným členem Evropské federace psychologických asociací – EFPA (http://www.efpa.eu) a přihlásila se k jejímu Etickému Metakodexu.